Panoramic photo of the red seats inside Arsenal's Emirates Stadium

Mynediad i bobl anabl i glybiau pêl droed yr Uwch Gynghrair

Silhouette of a football fan with their arms in the air

Cyflwr y chwarae 2018

Table of ticks, crosses and arrows pointing upwards

Pa mor hygyrch yw eich clwb?

Gweler ein tabl yn dangos a yw clybiau’r Uwch Gynghrair o dymhorau 2016 i 2017 a 2017 i 2018 wedi bodloni’r gofynion a amlinellwyd yn y Canllaw Stadia Hygyrch (ASG).