Ble i gael rhagor o wybodaeth am wneud hawliad i dribiwnlys

Canllaw Aml Dudalen

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am wneud hawliad i Dribiwnlys Cyflogaeth yn erbyn eich cyflogwr gan y Tribiwnlys Cyflogaeth ei hun.

Mae gwybodaeth ganddynt sy'n dweud wrthych sut i lenwi'r ffurflen gywir, a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch wedi gwneud hawliad.

Ni dderbynir eich hawliad oni bai bod tystysgrif cymodi cynnar gennych o ACAS.

Mae hyn yn berthnasol yng Nghymru, Lloegr, a'r Alban, er y bydd gweithdrefnau tribiwnlysoedd Cymru, Lloegr a'r Alban yn wahanol o bryd i'w gilydd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2020

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.