Fframwaith mesur ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 27 Oct 2017

Publication cover: Measurement framework for equality and human rights

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r fframwaith mesur y defnyddia’r Comisiwn i fonitro cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain.

Rydym yn mesur cynnydd ar draws chwe maes bywyd, neu ‘barthau’:

 • addysg
 • gwaith
 • safonau byw
 • iechyd
 • cyfiawnder a diogelwch personol
 • cyfranogiad

Yn ogystal â chael ei ddefnyddio gan y Comisiwn, gall sefydliadau ac unigolion eraill defnyddio’r fframwaith, gan gynnwys:

 • pwyllgorau seneddol
 • adrannau llywodraeth
 • cyrff statudol a llunwyr polisi
 • economyddion
 • ystadegwyr
 • academyddion ac ymchwilwyr cymdeithasol
 • ffurfwyr barn a’r cyfryngau
 • elusennau, sefydliadau’r trydydd sector a grwpiau ymgyrchu
 • sefydliadau anllywodraethol (NGOs)
 • Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol a Chyrff Cydraddoldeb Cenedlaethol mewn gwledydd eraill

Mae’r fframwaith mesur unigol hwn i gydraddoldeb a hawliau dynol yn dwyn ynghyd ein pedwar fframwaith blaenorol ac yn cefnogi’n adrodd rheolaidd i Senedd.

Mae’r fframwaith yn cynnwys Cymru, Lloegr a’r Alban.

Lawr lwytho’r ddogfen

Lawr lwytho canllawiau hawdd un dudalen i’r fframwaith a’r chwe parth.

 

Quick guides

Quick and easy one-page guides to the framework and the six domains.