Maniffesto ar gyfer Newid: Adroddiad Cynnydd 2013

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Dec 2013

This is the cover for Manifesto for change progress report 2013

Gofynnodd y Comisiwn i asiantaethau am y camau a gymeront i fynd i’r afael ag aflonyddu sydd yn gysylltiedig ag anabledd rhwng 2012 a 2013. Gellir darllen trosolwg o’r hyn a ddywedodd yr asiantaethau wrthym a’n dadansoddiad yn ‘Manifesto for Change: Progress Report 2013’. 

Lawrlwytho fel PDF Lawrlwytho fel Word  (y ddau yn Saesneg)