Rheoli beichiogrwydd a mamolaeth yn y gwaith: canllaw sgyrsiau i gyflogwyr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employers
  • Line managers
  • Human resources professionals

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 15 Sep 2017

Publication cover: Managing pregnancy and maternity at work

Canllaw i reolwyr llinell sydd yn rheoli rhywun sydd yn feichiog ac yn paratoi ar gyfer absenoldeb mamolaeth.

Gwnaiff hwn helpu arwain y sgyrsiau pwysig ynghylch ei mamolaeth, gan gynnwys:

  • rheoli’i beichiogrwydd yn y gwaith
  • paratoi ar gyfer absenoldeb mamolaeth
  • cadw mewn cysylltiad yn ystod absenoldeb mamolaeth
  • paratoi ar gyfer dychwelyd i’r gwaith

Mae’n cynnwys rhestr wirio am bwyntiau siarad i sicrhau bod y materion pwysig yn cael eu cynnwys ar yr amser iawn.

Mae hefyd ganllaw sgyrsiau i gyflogeion.

Lawr lwytho’r canllaw