Gwneud newidiadau i’ch cartref oherwydd eich anabledd

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • disabled people
  • organisations that support disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 19 Oct 2018

housing and disabled people your rights adaptations easy read

Mae’r wybodaeth hon i bobl anabl.

Mae a wnelo â gwneud newidiadau i’ch cartref os oes angen i chi oherwydd eich anabledd.

Pan fyddwch yn gwneud newidiadau i’ch cartref, fe’i gelwir yn addasu eich cartref.

Bydd yr wybodaeth hon yn eich helpu i wybod beth i’w wneud. Mae’n cynnwys:

  • beth mae’r gyfraith yn ei dweud
  • sut i gael newidiadau bach ac offer
  • os oes angen newidiadau mwy arnoch
  • cyn i chi ddechrau
  • ble i gael cymorth

Canllaw hawdd ei ddeall yw hwn.

Lawr lwytho’r ddogfen