A busy crowded street

Gwaith gorfodi

Enghreifftiau gwaith gorfodi

Mae manylion ein pwerau gorfodi ar ein tudalen Ymchwiliadau, archwiliadau a phwerau ehangach. Mae’r dudalen hon yn rhoi enghreifftiau o’r adegau yr ydym wedi defnyddio’r pwerau gorfodi hyn.

Sports Direct

Trefnodd Sportsdirect.com Retail Limited gytundeb ffurfiol gyda’r Comisiwn. Addewodd y manwerthwr i wella ei wasanaethau i gwsmeriaid anabl, gan asesu ei siopau ym Mhrydain yn drylwyr a rhoi hyfforddiant i bob aelod o staff i ddeall anghenion siopwyr anabl yn well. 

NHS Tayside

Trefnodd y Comisiwn gytundeb ffurfiol gyda NHS Tayside i sicrhau y bydd y GIG yn y dyfodol yn cyflawni ei ddyletswydd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i sicrhau y bodlonir anghenion cyfathrebu pob claf byddar wrth iddynt ddefnyddio gwasanaethau NHS Tayside.

Mae’r cytundeb yn dod ar ôl i Sally Doering, menyw fyddar, dreulio chwe diwrnod yng Nghlafdy Brenhinol Perth yn 2013, heb unrhyw fynediad at gyfieithydd iaith arwyddion er iddi ofyn dro ar ôl tro am un. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 02 May 2018