Cyfraith am wneud pethau’n well i bobl o grwpiau gwahanol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 29 Feb 2012

This is the cover of A law about making things better for people from different groups easy read publication

Canllaw hawdd ei ddarllen yw hwn am ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus neu ddyletswydd cydraddoldeb.

Lawr lwytho’r canllaw