Y Gweithlu Anweledig: arferion cyflogaeth yn y sector Glanhau

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Aug 2014

This is the cover of The invisible workforce: employment practices in the cleaning sector findings report

Ym mis Medi 2013 lansiodd y Comisiwn brosiect i archwilio arferion cyflogaeth yn y sector glanhau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Roeddem am ddeall sut mae cyflogwyr yn cydymffurfio â’u rhwymedigaethau cydraddoldeb yn y gweithle a pharchu hawliau dynol. Canolbwyntiom ar lanhau annomestig safonol yn y sectorau swyddfa, iechyd, manwerthu, trafnidiaeth a hamdden, gan mai’r rhain yw’r pedwar defnyddiwr mwyaf o wasanaethau glanhau. Cyhoeddom ein canfyddiadau ym mis Awst 2014. I gefnogi’r sector i barchu pob hawl gweithle mae ein hadroddiad yn cynnwys argymhellion i gyrff allweddol yn y sector.

Mae ein hargymhellion yn canolbwyntio ar y canfyddiadau mwyaf arwyddocaol, ac yn mynd i’r afael â’r angen i wella amodau gweithio ar gyfer gweithredwyr glanhau, codi ymwybyddiaeth o hawliau cyflogaeth a sefydlu arferion caffael mwy cyfrifol.

Lawr lwytho’r Crynodeb Gweithredol