Argymhellion

Taclo aflonyddu ar sail anabledd: Maniffesto i newid

Ym mis Medi 2011, daeth rhan ffurfiol Ymchwiliad Aflonyddu ar sail Anabledd y Comisiwn i ben pan gyhoeddodd yr adroddiad Or golwg yng ngolwg pawb.  Amlygodd yr adroddiad hwn fethiannau systemig gan sefydliadau wrth atal aflonyddu ar sail anabledd a’i daclo’n effeithiol pan fo’n digwydd. Rhoddodd argymhellion drafft ar gyfer gweithredu.

Yn y sylw pellach hwn i 'O’r golwg yng ngolwg pawb' rydym yn crynhoi ystod eang o ymatebion ffurfiol gan sefydliadau perthnasol ac yn amlinellu ein hargymhellion terfynol.

Dod i’r amlwg – taclo aflonyddu ar sail anabledd: Maniffesto i newid

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 May 2016