two students of different ethnicity sitting together on a university campus

Aflonyddu hiliol ym maes addysg uwch: ein hymchwiliad

Crynodeb

Gwnaeth ein hymchwiliad fwrw golwg ar natur aflonyddu hiliol mewn prifysgolion sydd yn cael eu cyllido’n gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Darllen yr adroddiad

Lansiom ein hymchwiliad i aflonyddu hiliol mewn prifysgolion sydd yn cael eu cyllido’n gyhoeddus ym Mhrydain i archwilio profiadau staff a myfyrwyr o aflonyddu hiliol a’r effaith y gallai ei gael ar eu haddysg, gyrfa a lles.

Roeddem hefyd am fwrw golwg i’r graddau mae gan brifysgolion lwybrau hygyrch ac effeithiol ar waith i roi unioniad i’w staff a myfyrwyr pe baent yn dioddef aflonyddu hiliol.

Darllen yr adroddiad: Mynd i’r afael ag aflonyddu hiliol: Prifysgolion yn cael eu herio

University students listening to a lecture

Yr hyn a ddywedoch wrthym...

.

Roedd y brifysgol ma yn trafferthu mwy am gelu’r achos i gynnal enw da ‘dilychwin’, nag oedd i daclo hiliaeth, rhagfarn ar sail rhyw, neu homoffobia.

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Oct 2019