Gwella’r berthynas rhwng rheolwyr llinell a staff benywaidd

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 09 Nov 2017

cover image for the publication 'Improving the relationship between line managers and female staff'

Profi ymarfer ystyried safbwynt

Amlinella’r adroddiad hwn ganlyniadau treial ymddygiadol yn ystyried gwella’r berthynas rhwng rheolwyr llinell a staff benywaidd.

Nod y treial oedd profi a oedd ymarfer ar-lein yn ystyried safbwynt yn gwella cyfathrebu rheolwyr llinell a chynyddu’u hempathi a chefnogaeth tuag at gyflogeion benywaidd a’r rheini sydd yn feichiog.

Yng ngwanwyn 2017, gweithiodd y Comisiwn ar y cyd â’r Tîm Dirnadaeth Ymddygiadol i redeg treial ar hap dan reolaeth mewn partneriaeth ag un o’r heddluoedd mwyaf yn y DU.

Rhan o waith ehangach y Comisiwn oedd y treial, gyda’r Tîm Dirnadaeth Ymddygiadol, i wella profiadau menywod beichiog a mamau newydd yn y farchnad lafur.

Lawr lwytho’r adroddiad