Effaith diwygio lles a rhaglenni lles-i-waith: adolygiad tystiolaeth

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 14 Mar 2018

Publication cover: The impact of welfare reform and welfare-to-work programmes, an evidence review

Amlinella’r adroddiad hwn y dystiolaeth a ddefnyddiwyd yn ein prosiect ymchwil yn bwrw golwg ar effaith treth, lles, nawdd cymdeithasol a gwariant cyhoeddus.

Mae’r dystiolaeth yn cynnwys:

  • adolygiad lenyddiaeth fanwl
  • dadansoddiad byr o dderbynwyr budd-daliadau yn ymwneud â’r diwygiadau
  • cyfweliadau gyda rhanddeiliaid

Mae’r adroddiad yn bwrw golwg ar dystiolaeth sydd yn bodoli eisoes ar effaith ac effaith debygol newidiadau arfaethedig yn y dyfodol tan ddiwedd tymor presennol Llywodraeth y Ceidwadwyr yn 2022.

Prif nod yr adolygiad oedd archwilio’r dystiolaeth am y ffyrdd y cafodd grwpiau gwarchodedig eu heffeithio gan y diwygiadau hyn.

Anelodd yr adolygiad hefyd i fwrw golwg ar fylchau yn y dystiolaeth ymchwil, ar gyfer diwygiadau penodol, ac yn ôl nodweddion gwarchodedig fel ei gilydd.

Lawr lwytho’r adroddiad