Hysbysiad preifatrwydd

Wedi ei gyhoeddi: 10 Hydref 2023

Diweddarwyd diwethaf: 26 Hydref 2023

I ba wledydd mae hyn yn berthnasol?

  • Lloegr
  • Alban
  • Cymru

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi sut rydym yn trin, storio, defnyddio a rhannu eich data personol. Gelwir hyn yn 'brosesu'.

Mae’r hysbysiad hwn yn disodli’r holl hysbysiadau neu ddatganiadau preifatrwydd neu brosesu teg blaenorol a gyhoeddwyd gennym ni.

Rydym yn rheoli’r data personol a gasglwn ac a ddefnyddiwn, oni nodir yn wahanol.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch sut rydym yn casglu, trin, storio neu ddiogelu eich data personol, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data:

Swyddog Diogelu Data/Data Protection Officer
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC)
Arndale House
Arndale Centre
Manceinion/Manchester
M4 3AQ

Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data drwy e-bost yn:

[email protected]

Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO):

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth/Information Commissioner Office
Wycliffe House
Water Street
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

https://ico.org.uk/

Diweddariadau tudalennau

Tudalennau cysylltiedig ar y wefan hon

Gwybodaeth berthnasol ar wefannau eraill