Fframwaith hawliau dynol ar gyfer ataliaeth

Cyngor a Chanllawiau
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 20 Mar 2019

Restraint framework front cover

Teclyn i lunwyr polisi yw ein fframwaith hawliau dynol ar gyfer ataliaeth, a chafodd ei ddefnyddio eisoes, i lywio polisi a datblygiadau cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Gwnawn ddefnyddio’r fframwaith i lywio’n gwaith ein hunain ar ataliaeth.  

Mae’n darparu enghreifftiau defnyddiol sydd yn egluro egwyddorion allweddol erthyglau canlynol y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol:

  • Erthygl 3 (gwahardd artaith a thriniaeth annynol a diraddiol)
  • Erthygl 8 (parch i annibyniaeth ac uniondeb corfforol a seicolegol)
  • Erthygl 14 (dim yn gwahaniaethu)

Cafodd datblygiad y fframwaith ei lywio gan drafodaeth ag adrannau llywodraeth; rheoleiddion; arolygiaethau ac ombwdsmyn; a’r trydydd sector.

Lawr lwytho fersiwn Cymraeg