Pa mor llwyddiannus yw’r DU ar hawliau anabledd?

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 18 Jan 2018

Publication cover: How is the UK performing on disability rights?

Argymhellion y CU ar gyfer y DU

Mae’r adroddiad hwn am waith y DU ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Personau ag Anableddau (CRPD).

Mae’n amlinellu prif bryderon y Cenhedloedd Unedig ynglŷn ag anabledd yn y DU. Mae’n rhestru mwy na 80 o argymhellion ar gyfer gweithredu gan Lywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Cytundeb cyfreithiol rhyngwladol yw’r CRPD am hawliau dynol pobl anabl.

Ym mis Awst 2017, cafodd cynnydd y DU yn erbyn y confensiwn ei adolygu gan grŵp o arbenigwyr rhyngwladol yn Genefa, o’r enw Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Personau ag Anableddau. Mae’r pwyllgor yn monitro pa mor dda mae’r confensiwn yn cael ei roi ar waith drwy adolygiadau sy’n cael eu cynnal oddeutu pob pedair blynedd.

Nid yw’r adroddiad yn darparu disgrifiad swyddogol o safbwyntiau Pwyllgor y CU nag yn cyflwyno pob pwynt o’u hadroddiad.

Lawr lwytho'r cyhoeddiad