Sut i sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn deg yn y gwaith: canllaw i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 – Hawdd ei ddarllen

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Sep 2013

This is the cover for How to make sure everyone is treated fairly at work Easy Read

Mae’r canllaw hwn am sut mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gymwys yn y gwaith. Mae’n dweud pa hawliau sydd gan weithwyr a beth mae rhaid i gyflogwyr ei wneud. 

Lawr lwytho’r canllaw