Tai a phobl anabl: pecyn cymorth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • local authorities

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 18 Oct 2018

housing and disabled people local authorities toolkit wales

Pecyn cymorth yw hwn i aelodau etholedig awdurdod lleol yng Nghymru, yn enwedig y rheini’n gysylltiedig â thai a chynllunio.

Ei nod yw eu helpu i:

 • ystyried tai i bobl anabl yn eu strategaethau a’u cynlluniau
 • cynnwys pobl anabl mewn ffordd ystyrlon
 • rhannu ymarfer gorau
 • helpu gyda chraffu polisïau ac ymarferion tai awdurdod lleol

Mae’n cynnwys:

 • eich dyletswyddau cydraddoldeb a thai
 • sut olwg sydd ar ‘da’: datblygiad polisi
 • sut olwg sydd ar 'da’ mewn gwirionedd

Gellir ei ddefnyddio gan:

 • aelodau cabinet
 • aelodau craffu
 • aelodau yn eu rhôl llinell flaen: rheoli gwaith achos neu ymgysylltu â’r gymuned

Rydym wedi llunio pecyn cymorth gwahanol ar gyfer pobl anabl a sefydliadau sydd yn cefnogi pobl anabl. 

Lawr lwytho’r pecyn cymorth