Tai a phobl anabl: pecyn cymorth ar gyfer awdurdodau lleol yn Lloegr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • local authorities

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

First published: 19 Oct 2018

housing and disabled people local authorities toolkit england adaptations

Pecyn cymorth yw hwn i’r rheini’n gysylltiedig â thai a chynllunio yn awdurdodau lleol yn Lloegr.

Mae’n cynnwys gwybodaeth, rhestri gwirio, holiaduron ac enghreifftiau o ymarfer gorau, gyda chanllawiau gwahanol i’w lawr lwytho ar gyfer:

 • darparu a rheoli addasiadau tai
 • dyrannu tai
 • cynllunio ar gyfer tai hygyrch
 • cynllunio strategol
 • cefnogi tenantiaid

Anelir y canllawiau at arweinyddion ac ymarferwyr ym maes:

 • tai
 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • timau ymgysylltu â thenantiaid
 • swyddogion mynediad
 • strategaeth cynllunio a thai

Rydym wedi llunio pecyn cymorth gwahanol i bobl anabl a sefydliadau sydd yn cefnogi pobl anabl.  

Lawr lwytho’r pecyn cymorth