Sophie, a wheelchair user, brushes her hair looking in the mirror in her bathroom

Tai a phobl anabl: argyfwng cudd Prydain

Gwnaeth ein hymchwiliad i dai ar gyfer pobl anabl fwrw golwg a yw’r tai hygyrch a chymwysadwy sydd ar gael ym Mhrydain yn cyflawni hawliau pobl anabl i fyw’n annibynnol.

'Am o leiaf ddwy flynedd doedd dim unrhyw fath o gyfleusterau ymdrochi gen i.'

Bu rhaid i June a Michelle frwydro dros dai hygyrch.

Cafodd eu bywydau eu trawsnewid yn y diwedd.

man with mother playing guitar

Darllen ein hadroddiad

Our report reveals that there is a significant shortage of accessible homes and that many disabled people are frustrated by the housing system.

Read the report: Great Britain's hidden crisis

Read the report: Wales's hidden crisis 

Read the report: Scotland's hidden crisis 

Rwy’n hoffi gwneud cymaint ag a allaf ar gyfer fy hunan. Mae rhai addasiadau yn y tŷ i wneud bywyd yn ychydig yn haws.'

Gofynnom i bobl anabl roi mewnwelediad i ni o’u bywydau gartref.

Datgela’u fideos ‘selfie’ pa mor bwysig mewn gwirionedd yw addasiadau sydd wedi’u personoli.

Rhannwch eich awgrymiadau’ch hunain ag eraill, gan ddefnyddio #lifehacks (Twitter, agor mewn ffenest newydd) a #hiddenhousingcrisis (Twitter, agor mewn ffenest newydd).

Sophie in lift pressing button

'Gwnaeth gwasanaethau wedi’u teilwra fy helpu i fod yr hyn oeddwn cyn hynny.'

Our case studies highlight the impact that accessible housing can have on people's lives. 

woman in wheelchair using remote control

Blogiau

Yr argyfwng tai cudd ‘arall’

Dywed Susan Johnson, un o’n Comisiynwyr, fod newid yn bosibl ond bod angen i lywodraethau weithredu’n awr.

Darllen blog Susan Johnson

Mae angen camau brys ar dai i bobl anabl

Dywed Sue Adams, Prif Weithredwr ‘Care and Repair’, fod loteri cod post gennym pan ddaw i addasu tai i bobl anabl.

Darllen blog Sue Adams