Darparwyr gofal iechyd a gwasanaeth yn hwyluso mynediad i ofal iechyd ar gyfer pobl yn ceisio am loches: astudiaethau achos

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • organisations working with people seeking asylum
  • healthcare professionals, commissioners and policy makers
  • asylum support policy makers
  • asylum accommodation and support providers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 05 Apr 2019

Publication cover: case studies for organisations supporting people seeking asylum to access healthcare

Amlyga’r astudiaethau achos hyn ymarfer da wrth daclo’r rhwystrau y mae pobl yn y system lloches yn eu hwynebu wrth geisio cael mynediad i ofal iechyd.  

Eu nod yw cefnogi sefydliadau wrth gynllunio ar gyfer, neu wella, gwasanaethau.

Dylai gwasanaethau gofal iechyd gymryd ‘ymagwedd hawliau dynol’ i ofal ar gyfer pobl yn ceisio am loches neu wedi’u gwrthod.

Lluniom yr astudiaethau achos hyn fel ymateb i’n hymchwil ar y rhwystrau y mae pobl yn ceisio am loches yn eu hwynebu wrth geisio mynediad i ofal iechyd

Lawr lwytho’r ddogfen Word (yn Saesneg)