Cyfannu’r rhwygau: gweledigaeth bositif ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain

Papur Briffio
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 20 Mar 2017

Publication cover: Healing the divisions - a positive vision for equality and human rights in Britain

Cynllun 5 pwynt y Comisiwn ar sut all Prydain gadw a chryfhau’i statws fel arweinydd byd-eang ar gydraddoldeb a hawliau dynol ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’r cynllun yn cynnwys:

  • diogelu sofraniaeth seneddol dros fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol y DU
  • cadw fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol y DU wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd
  • sicrhau bod y DU yn arweinydd byd-eang ar gydraddoldeb a hawliau dynol
  • diogelu seilwaith cydraddoldeb a hawliau dynol y DU
  • hybu’r DU fel man agored a theg i fyw a gwneud busnes.

Lawr lwytho’r cynllun