Uno Prydain ranedig: yr angen am strategaeth cydraddoldeb hil cynhwysfawr

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr

    • |
    • Yr Alban

    • |
    • Cymru

First published: 18 Aug 2016

Cover of the Race report 2016

Mae’r adroddiad hwn yn cynrychioli’r adolygiad mwyaf erioed i anghydraddoldeb ym Mhrydain, gan ddarparu dadansoddiad cynhwysfawr a yw ein cymdeithas yn gwireddu’i haddewid i fod yn deg i bob un o’i dinasyddion.

Mae’n bwrw golwg ar draws pob maes bywyd pobl gan gynnwys addysg, cyflogaeth, tai, cyflog a safonau byw, iechyd, cyfiawnder troseddol a chyfranogiad. Mae’n archwilio lle rydym yn gwneud cynnydd, lle rydym wedi sefyll yn stond a lle rydym ar ei hôl hi neu heb lwyddo’n llwyr.

Lawr lwytho’r adroddiad