Working forward Working forward

Gweithio Ymlaen: newyddion a digwyddiadau

Cael yr holl newyddion diweddaraf ynglŷn â Gweithio Ymlaen a chofrestru am ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Digwyddiadau

Byddwn yn rhedeg nifer o seminarau a digwyddiadau ar gyfer aelodau Gweithio Blaengar i ategu pedwar maes yr addewid.  

 Yn gofidio am sut i adrodd am eich Bwlch Cyflog ar sail Rhywedd?

Ymunwch â’n gweminar i aelodau Gweithio Ymlaen yn unig

O eleni ymlaen bydd rhaid i gwmnïau yn y Deyrnas Unedig gyda 250 o weithwyr neu fwy gyhoeddi’u bwlch cyflog ar sail rhywedd o dan ofyniad cyfreithiol newydd. Gyda llawer o gyflogwyr eto i adrodd am eu bwlch cyflog ar sail rhywedd, bydd y weminar yn darparu gwybodaeth ichi ar sut y gallwch weithredu i daclo sbardunau eich ffigurau bwlch cyflog ar sail rhywedd, yn ogystal ar sail anabledd ac ethnigrwydd. Mae gwybod maint eich bylchau cyflog yn ddechrau gwych ond yr hyn a wnewch â’r wybodaeth o’r hyn sydd yn sbarduno eich bylchau cyflog fydd yn wirioneddol ddangos ymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysiad.
Mae’r sesiwn hon yn gyfle i gyflogwyr siarad â Frances Duffy, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn Capgemini am eu taith bwlch cyflog eu hunain fel Aelod Gweithio Ymlaen. Bydd Frances yn siarad â ni am bwysigrwydd eu hymagwedd o ran heriau, recriwtio a dargadw.
  
Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017   
Amser: 12.15 - 13.15.

Anfonwch e-bost i Paulette.kennedy@equalityhumanrights.com i gofrestru’ch lle ar y weminar. 
 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Dec 2018