Working forward Working forward

Addo’ch cefnogaeth i Weithio Blaengar

Pledge: I pledge to make my workplace the best it can be for pregnant women and new mothers

Rydym wrth ein bodd eich bod am addo’ch cefnogaeth i Weithio Blaengar. Cyn i chi arwyddo, gwnewch yn siŵr eich bod wedi:

  • darllen am yr addewid a’i bedwar maes gweithredu
  • wedi dewis dau neu dri maes gweithredu’r addewid i ganolbwyntio arnyn nhw yn ogystal ag arweinyddiaeth
  • yr awdurdod i arwyddo ar ran eich sefydliad
  • ffeil darluniau croyw os hoffech eich logo i ymddangos ar ddeunyddiau Gweithio Blaengar

Pan rydych yn barod, llenwch y ffurflen isod ac fe gysylltwn â chi gyda’r holl fanylion y bydd eu hangen arnoch i wthio’r cwch i’r dŵr.

Os ydych angen mwy o wybodaeth cyn gwneud eich addewid, neu nid oes yr awdurdod gennych i ymuno ond hoffech i’ch sefydliad gymryd rhan, gweler ein hadran isod ar gael help pellach.

Gwthio’r cwch i’r dŵr

Ar ôl eich addewid, fe gewch e-bost i’ch croesawu a mynediad i ystod o fuddion i aelodau, adnoddau, deunyddiau a chyngor ar gymryd eich camau cyntaf. Fe wnawn anfon arolwg byr atoch hefyd, fel y gallwn deilwra’ch anghenion.

Byddwn hefyd yn rhoi pecyn cyfathrebu i chi i’ch helpu lledaenu’r gair am eich aelodaeth, ymysg sefydliadau eraill ac o fewn eich sefydliad eich hun fel ei gilydd.

A pheidiwch ag anghofio i ddilyn Gweithio Blaengar ar LinkedIn (yn agor ffenest newydd) os nad ydych wedi gwneud eisoes – dyma’r lle i rannu’ch awgrymiadau, cael y newyddion diweddaraf, a gofyn i’ch cyfoedion ynglŷn â’r ffyrdd gorau i reoli beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle. 

Eisiau gwneud addewid ond angen mwy o help?

Os ydych o’r farn bod Gweithio Hyblyg yn rhywbeth y byddai’ch busnes am ymgymryd ag ef, ond hoffech fwy o wybodaeth cyn addo, darparwch eich cyfeiriad e-bost isod a gwnaiff un o’r tîm eich cysylltu i egluro mwy am yr ymgyrch. 

Cael eich cyflogwr i gymryd rhan

Hoffech chi arwyddo ond angen caniatâd gan eich cyflogwr yn gyntaf? Mae’r pecynnau gwybodaeth hyn y gallwch eu lawr lwytho yn crynhoi prif nodweddion a buddion yr ymgyrch, a byddan nhw’n helpu eich cyflogwr ddeall pam mae ymuno yw’r peth iawn i wneud:

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Jan 2019