A busy crowded street

Ymyriadau cyfreithiol

Gan ddefnyddio’n pwerau cyfreithiol unigryw, rydym wedi ymyrryd mewn cyfres o achosion hawliau dynol yn ddomestig ac yn Ewrop fel ei gilydd. O ganlyniad i’r achosion hyn mae unigolion wedi cael y diogelwch sy’n haeddiannol iddynt, o filwyr yn gwasanaethu dramor i bobl hoyw yn dianc rhag erledigaeth.

Mae naratif yr ymyriadau hyn yn ymddangos ar dudalennau ein hachosion cyfreithiol. Fodd bynnag, ar gyfer rhwyddineb cyfeirio, fe’i rhestrir yn y taenlenni isod:

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 04 May 2018