Arferion cydraddoldeb da ar gyfer cyflogwyr: polisïau cydraddoldeb, hyfforddiant cydraddoldeb a monitro

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Apr 2014

This is the cover for Good equality practice for employers: equality policies, equality training and monitoring

Mae’r canllaw hwn yn egluro tri maes o arfer da o ran cydraddoldeb: polisïau cydraddoldeb, hyfforddiant a monitro cydraddoldeb. Mae gan y canllaw syniadau o beth i’w wneud os ydych am fynd y tu hwnt i’r hyn a ddywed cyfraith cydraddoldeb beth sydd yn rhaid i’w wneud.

Lawr lwytho’r fersiwn Cymraeg