Dyfodol cyllid ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain

Adroddiad Ymchwil
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • UK government
  • policy makers
  • civil society groups such as non-governmental organisations

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 30 May 2019

Mae cronfeydd strwythurol yr Undeb Ewropeaidd yn cefnogi datblygiad economaidd ar draws gwledydd yr UE. Fe’i defnyddir i ddarparu cyllid i’r rhai o’r grwpiau mwyaf difreintiedig yn y DU.

Yn yr adroddiad hwn rydym yn archwilio sut mae cronfeydd strwythurol yr UE yn hybu cydraddoldeb a hawliau dynol ar draws Prydain, ac yn mynd i’r afael â’r rhai o’r diffygion o sut mae’r cronfeydd yn gweithredu.

Mae llywodraeth y DU wedi ymrwymo i ddisodli’r cronfeydd hyn â ‘Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU’ wrth i ni adael yr UE.

Rydym felly yn gwneud argymhellion ar sut ddylai’r gronfa newydd weithredu, o safbwynt cydraddoldeb a hawliau dynol.

Lawr lwytho’r adroddiad