Yn dilyn Grenfell: yr hawl i fod yn rhydd rhag artaith a thriniaeth greulon, annynol neu ddiraddiol

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • people affected by the Grenfell Tower fire
  • representatives of people affected by the Grenfell Tower fire
  • legal and housing stakeholders

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 31 Oct 2018

Mae’r polisi hwn yn ffurfio rhan o gyfres yn egluro materion hawliau dynol a godwyd gan dân Tŵr Grenfell.

Mae’r papur briffio hwn yn canolbwyntio ar yr hawl i fod yn rhydd rhag artaith a thriniaeth greulon, annynol neu ddiraddiol, gan egluro:

  • yr hyn yw’r hawl i fod yn rhydd rhag artaith a thriniaeth greulon, annynol neu ddiraddiol
  • ei ffynhonnell ym maes cyfraith ryngwladol
  • yr hyn y mae’n ei olygu ar waith
  • sut mae’n berthnasol i Grenfell a gwaith ymchwiliad Grenfell

Lawr lwytho fel PDF