Yn dilyn Grenfell: yr hawl i dai cymwys a diogel

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • people affected by the Grenfell Tower fire
 • representatives of people affected by the Grenfell Tower fire
 • legal and housing stakeholders

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 19 Sep 2018

following grenfell briefing right to adequate safe housing 0

Mae’r polisi hwn yn ffurfio rhan o gyfres yn egluro materion hawliau dynol a godwyd gan dân Tŵr Grenfell.

Mae’r papur briffio hwn yn canolbwyntio ar yr hawl i dai cymwys a diogel, gan egluro:

 • yr hyn yw’r hawl i dai cymwys a diogel
 • ei ffynhonnell ym maes cyfraith ryngwladol
 • yr hyn y mae’n ei olygu ar waith
 • sut mae’n berthnasol i Grenfell a gwaith ymchwiliad Grenfell

Lawr lwytho’r polisi