Yn dilyn Grenfell: y dimensiwn hawliau dynol a chydraddoldeb

Papur Briffio
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 11 Dec 2017

following grenfell the human rights and equality dimension

Amlinella’r papur briffio hwn yr hyn y mae’r Comisiwn yn ei wneud i archwilio’r materion cydraddoldeb a hawliau dynol a gododd yn dilyn tân Tŵr Grenfell.

Rydym wedi penderfynu bwrw golwg ar amgylchiadau’r tân, gan ganolbwyntio ar faterion ynghylch amddiffyn hawliau dynol a chydraddoldeb.

Achosodd tân Tŵr Grenfell golled trychinebus, y gallai fod gan y Wladwriaeth gyfrifoldeb amdano.  

Daeth y bobl a fu farw, ac eraill a gafodd eu heffeithio gan y tân, o gefndiroedd amrywiol. Maent yn cynnwys plant, pobl oedrannus, pobl anabl a mudwyr.

Fel un o Sefydliadau Hawliau Dynol Prydain, mae cyfrifoldeb gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i hybu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a diogelwch hawliau dynol.

Lawr lwytho’r papur briffio