Yn dilyn Grenfell: cydraddoldeb a heb gwahaniaethu

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • people affected by the Grenfell Tower fire
 • representatives of people affected by the Grenfell Tower fire
 • legal and housing stakeholders

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 30 Nov 2018

grenfell briefing equality non discrimination

Mae’r papur briffio hwn yn ffurfio rhan o gyfres yn egluro materion hawliau dynol a godwyd gan dân Tŵr Grenfell.

Mae’r papur briffio hwn yn canolbwyntio ar egwyddorion cydraddoldeb ac amddiffynfa rhag gwahaniaethu, gan egluro:

 • yr hyn y mae cydraddoldeb ac amddiffynfa rhag gwahaniaethu yn ei olygu
 • ei ffynhonnell ym maes cyfraith ryngwladol
 • yr hyn y maen nhw’n ei olygu ar waith
 • sut mae’n berthnasol i Grenfell a gwaith ymchwiliad Grenfell

Lawr lwytho fel PDF