Cyflwyniad dilynol i Bwyllgor y CU ar Ddileu Gwahaniaethu yn erbyn Menywod

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 12 Oct 2021

Adolyga’r adroddiad hwn ddatblygiadau diweddar llywodraeth y DU o ran y Confensiwn ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW).

Yn 2019, cyhoeddodd Pwyllgor y DU ar Ddileu Gwahaniaethu yn erbyn Menywod sylwadau ar ba mor dda mae llywodraeth y DU yn rhoi’r hawliau sydd yn cael eu cynnwys yn CEDAW ar waith.

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ymateb llywodraeth y DU ers hynny.

Yn yr adroddiad:

  • gwelir lle gwnaed cynnydd
  • amlygir y prif bryderon neu heriau a nodom
  • gwneir argymhellion i lywodraeth Cymru a llywodraeth y DU

Lawr lwytho’r adroddiad