Tegwch, urddas a pharch mewn gweithleoedd menter ganolig a bach: crynodeb i ddarparwyr cyngor

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Oct 2015

This is the cover of Fairness, dignity and respect in small and medium-sized enterprise workplaces a summary of advice providers publication

Mae’r crynodeb gweithredol hwn yn darparu mewnwelediadau defnyddiol i’r sector cynghori ar fusnes ar anghenion SMEs i’w helpu i gyflawni’u rhwymedigaethau cyfreithiol a chyflawni perfformiad effeithiol ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol.

Mae’r adroddiad yn cynnwys:

Cyflwyniad

Golwg cyffredinol ar y canfyddiadau allweddol

Beth mae’r canfyddiadau’n ei olygu i ddarparwyr cyngor

Rhestr adnoddau defnyddiol.

Crynodeb yw’r cyhoeddiad hwn o adroddiad ymchwil llawn 98, ‘Tegwch, urddas a pharch mewn gweithleoedd SME’, yn seiliedig ar arolwg ar y ffôn gyda mwy na mil o SMEs, gwaith a wnaed gan IFF Research ym mis Ionawr a Chwefror 2015.

Lawr lwytho’r adroddiad