Cyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol yn ystod cyfnod etholiad: canllaw ar gyfer awdurdodau lleol, ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Mar 2015

This is the cover for Equality and human rights law during an election period publication

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys canllaw ar ryddid mynegiant ar gyfer awdurdodau lleol, ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol yn ystod cyfnod etholiad.  

Mae’n cynnwys:

 • yr hyn yw ryddid mynegiant ac etholiadau teg 
 • eich dyletswyddau cyfreithiol o dan gyfreithiau etholiad
 • pan allai eich hawl i ryddid mynegiant gael ei gyfyngu
 • sut i gwyno am blaid wleidyddol os ydych o’r farn nad ydyw wedi cydymffurfio â’i dyletswyddau cyfreithiol

Lawr lwytho’r ddogfen: Cyfreithiau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ystod Cyfnod Etholiad