a girl looking into the distance, sunny sky

Deddf Cydraddoldeb 2010

In this section you can find out all about the Equality Act, including information on the Act and guidance and codes of practice.

Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb i rym ym mis Hydref 2010 gan ddarparu fframwaith gyfreithiol sengl, modern â chyfraith syml, glir i daclo anfantais a gwahaniaethu yn fwy effeithiol.

Beth yw'r Ddeddf Cydraddoldeb?
Darllen mwy am y Ddeddf a darganfod sut mae'r gyfraith wedi newid.

Canllaw ar y Ddeddf Cydraddoldeb
Lawr lwytho ein canllaw i gyflogwyr, gweithwyr, defnyddwyr a darparwyr gwasanaeth a darparwyr addysg.

Codau Ymarfer y Ddeddf Cydraddoldeb 
Bwrw golwg ar gopiau o'r Codau Ymarfer ar gyflogaeth, gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau; a chyflog cyfartal.

Bwrw golwg ar neu lawr lwytho copi o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 o Legislation.gov.uk (yn Saesneg)

Diweddariadau ar y Ddeddf Cydraddoldeb

Datganiad polisi y Comisiwn ar wahaniaethu ar sail cast (yn Saesneg)
Mae'r Comisiwn yn ategu ymddeddfiad Adran 9 (5) Deddf Cydraddoldeb 2010

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus
Fel rhan o'r Ddeddf Cydraddoldeb, daeth Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i rym ar 5 Ebrill 2011. Edrychwch ar ein canllaw a'n hadnoddau i helpu awdurdodau cyhoeddus gyflawni'r ddyletswydd. 

Adnoddau eraill

Diweddarwyd ddiwethaf: 06 Aug 2018