a police officer approaching a small crowd a police officer approaching a small crowd

Deddf Cydraddoldeb 2010

In this section you can find out all about the Equality Act, including information on the Act and guidance and codes of practice.

Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb i rym ym mis Hydref 2010 gan ddarparu fframwaith gyfreithiol sengl, modern â chyfraith syml, glir i daclo anfantais a gwahaniaethu yn fwy effeithiol.

Beth yw'r Ddeddf Cydraddoldeb?
Darllen mwy am y Ddeddf a darganfod sut mae'r gyfraith wedi newid.

Canllaw ar y Ddeddf Cydraddoldeb
Lawr lwytho ein canllaw i gyflogwyr, gweithwyr, defnyddwyr a darparwyr gwasanaeth a darparwyr addysg.

Codau Ymarfer y Ddeddf Cydraddoldeb 
Bwrw golwg ar gopiau o'r Codau Ymarfer ar gyflogaeth, gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau; a chyflog cyfartal.

Bwrw golwg ar neu lawr lwytho copi o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 o Legislation.gov.uk (yn Saesneg)


Diweddariadau ar y Ddeddf Cydraddoldeb

Datganiad polisi y Comisiwn ar wahaniaethu ar sail cast (yn Saesneg)
Mae'r Comisiwn yn ategu ymddeddfiad Adran 9 (5) Deddf Cydraddoldeb 2010

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus
Fel rhan o'r Ddeddf Cydraddoldeb, daeth Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i rym ar 5 Ebrill 2011. Edrychwch ar ein canllaw a'n hadnoddau i helpu awdurdodau cyhoeddus gyflawni'r ddyletswydd. 

Adnoddau eraill

Diweddarwyd ddiwethaf: 06 Aug 2018