Cyflog Cyfartal: Cod Ymarfer Statudol

Cod Ymarfer
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 08 Mar 2016

This is the cover of Equal pay statutory code of practice publication

Y ddogfen hon yw’r Cod Ymarfer Statudol ar gyflog cyfartal. Dyma’r canllaw awdurdodol cynhwysfawr a thechnegol i ddarpariaethau’r Ddeddf a’i diben yw sicrhau bod menywod a dynion yn cael yr un cyflog a buddion contract eraill wrth wneud gwaith cyfradd. Mae’n tynnu ar gyfraith achos a chynsail i ddangos ble a sut y gellir defnyddio darpariaethau’r Ddeddf ar gyflog cyfartal mewn sefyllfaoedd gwirioneddol. Bydd yn amhrisiadwy i gyfreithwyr, eiriolwyr, personél adnoddau dynol, llysoedd a thribiwnlysoedd; pawb sydd angen deall y gyfraith yn fanwl.

Lawr lwytho’r ddogfen

Atodiad i’r Cod Ymarfer Statudol: Cyflog Cyfartal