Ymgysylltu â phobl anabl: canllaw cynllunio digwyddiad

Cyngor a Chanllawiau
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 19 Oct 2018

housing and disabled people engaging with disabled people event planning guide

Rhestri gwirio cynllunio digwyddiad, o bethau i’w hystyried, wrth gynllunio digwyddiad ymgysylltu yn cynnwys pobl anabl.

 

Mae’r rhain yn cynnwys:

 

  • trefnu’r digwyddiad
  • dod o hyd i fan cyfarfod
  • cyhoeddi’r digwyddiad
  • paratoadau terfynol
  • ar y diwrnod
  • canllaw i hwyluswyr
  • sefydlu grwpiau
  • fformatau amgenach
  • systemau gwella clyw

Lawr lwytho fel PDF