Annog recriwtio hyblyg: treial e-bost

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 09 Nov 2017

Publication cover: Encouraging flexible recruitment email trial

Amlinella’r adroddiad hwn ganlyniadau treial yn bwrw golwg ar a all negeseuon wedi’u teilwra newid ymddygiad ymysg gweithwyr proffesiynol adnoddau dynol.

Ystyriodd y treial ffyrdd i gynyddu cyflogwyr sydd ‘yn recriwtio’n hyblyg’ drwy ei wneud yn glir yn eu hysbysebion swydd a oedd swydd yn agored i weithio hyblyg.

Gweithiodd y Comisiwn mewn partneriaeth â’r Tîm Dirnadaeth Ymddygiadol a Sefydliad Siartredig Datblygiad Proffesiynol (CIPD) i ganfod gwybodaeth a fydd yn ddefnyddiol i weithwyr proffesiynol adnoddau dynol wrth symbylu newid yn eu sefydliadau.

Roedd y treial yn rhan o waith ehangach y Comisiwn ar y cyd â’r Tîm Dirnadaeth Ymddygiadol i wella profiadau menywod beichiog a mamau newydd yn y farchnad lafur.

Lawr lwytho’r adroddiad