Ein gwaith

Rydyn ni yma i sefyll dros ryddid, tosturi a chyfiawnder yn ein cyfnod cyfnewidiol.

Ein gwaith

Tudalen glanio

Cyhoeddiadau

Ein canllawiau, ein hymchwil, ein cyhoeddiadau briffio ac adroddiadau diweddaraf.

18 Mai 2022
Tudalen glanio

Ein hymchwil

Rydym yn adeiladu sylfaen dystiolaeth gref i ddylanwadu ar bolisi, llywio ein blaenoriaethau a…

30 Gorffenaf 2021
Tudalen glanio

Cynghori'r senedd a'r llywodraethau

Ein papurau briffio seneddol a’n hymatebion i ymgynghoriadau’r llywodraeth.

30 Gorffenaf 2021

Monitro a hyrwyddo cytuniadau'r Cenhedloedd Unedig

Fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol, rydym yn monitro cydymffurfiaeth y DU â chytuniadau…

14 Hydref 2019

Ein gwaith yn y cenhedloedd

Ein gwaith yn yr Alban

Dysgwch am ein gwaith cydraddoldeb a hawliau dynol yn yr Alban.

Ein gwaith yng Nghymru

Dysgwch am ein gwaith cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

Arhoswch yn wybodus

Tudalen glanio

Canolfan cyfryngau

Y wybodaeth ddiweddaraf i newyddiadurwyr, blogwyr a sylwebwyr ar-lein.

30 Gorffenaf 2020