Mother and baby

Rheoli beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle

worksforme logo

Ein chwe argymhelliad i daclo gwahaniaethu

1. Llywodraeth yn dangos arweinyddiaeth er newid.

2. Cyflogwyr yn cynnig mwy o weithleoedd sy’n ystyried teuluoedd a chyfathrebu agored.

3. Mynediad gwell i wybodaeth a chyngor i fenywod a chyflogwyr.

4. Risgiau iechyd a diogelwch i’w rheoli’n well gan gyflogwyr.

5. Mynediad i gyfiawnder yn cael ei wella i fenywod sy’n dwyn hawliadau.

6. Cynnydd tuag at weithle tecach yn cael ei olrhain.

Gweld ein hargymhellion yn eu cyfanrwydd