Ymgynghori ar ddiwygiadau trawsryweddol ar gyfer tystysgrifau geni

Cyhoeddwyd: 23 Jul 2017

Yn dilyn adroddiadau heddiw ar gynigion honedig ar gyfer ymgynghori o ran y Bil Cydnabod Rhywedd, meddai Ben Wilson, Cyfarwyddwr Gweithredol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: 

"Mae o hyd cymaint i’w wneud i sicrhau y gall pobl draws fyw yn ôl eu dewis heb ofni gwahaniaethu neu elyniaeth. Rydym yn croesawu’r ffaith bod y Llywodraeth yn blaenoriaethu hyn ac yn gofyn i bobl draws eu hunain am eu safbwyntiau. Gwnawn roi gwybodaeth am ystod eang o faterion a godwyd gyda ni o ran ysgol a gwaith a meysydd eraill o fywyd."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)