Wyth aelod newydd wedi’u penodi i’r Pwyllgor Cynghori ar Anabledd

Cyhoeddwyd: 03 May 2018

Penodwyd wyth aelod newydd i’n Pwyllgor Cynghori ar Anabledd (DAC). Daw aelodau DAC ag arbenigedd a gwybodaeth ar faterion anabledd, gan gynnwys drwy brofiad personol, i lywio’n gwaith i ddiogelu a hyrwyddo hawliau a chydraddoldeb i bobl anabl.

Yr wyth aelod newydd yw:

  • Liz Sayce: cyn Prif Weithredwr Disability Rights UK
  • Nicholas Watson: Athro Ymchwil ar Anabledd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol a Chyfarwyddwr yn y Ganolfan ar gyfer Ymchwil ar Anabledd ym Mhrifysgol Glasgow
  • Simone Aspis: Cydlynydd Polisi ac Ymgyrchoedd yn Alliance for Inclusive Education
  • Fazilet Hadi: cyn Cyfarwyddwr yn RNIB 
  • Sarah Coleman: Swyddog Polisi i Mencap
  • Maddy Kirkman: yn gweithio gydag elusen anabledd dysgu, get2gether
  • Miro Griffiths: Cynghorydd yn yr Adran Waith a Phensiynau a’r Adran Iechyd
  • Colin Low: Barwn Low o Dalston, CBE, Is-Lywydd RNIB a chyn Cadeirydd

O ddylanwadu ar bolisi’r llywodraeth, i weithio er diogelu hawliau pobl anabl i fyw’n annibynnol a chymryd rhan weithredol gyda sefydliadau pobl anabl a dros bobl anabl, mae gan yr aelodau pwyllgor newydd brofiad llwyddiannus o yrru newid a gwneud effaith cadarnhaol ar y lefel uchaf. Darllenwch fywgraffiadau ar gyfer pob un o’r aelodau pwyllgor newydd.

Bydd gwybodaeth unigryw’r aelodau newydd a’u hystod eang o brofiad wrth symud hawliau pobl anabl yn eu blaen drwy ymgysylltu, ymchwil a pholisi yn cyfannu sgiliau aelodau pwyllgor DAC sydd eisoes yn bodoli a helpu i gynorthwyo ein proses gwneud penderfyniadau ar draws bob maes ein gwaith.

Meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Pleser yw croesawu ein haelodau newydd ar y Pwyllgor Cynghori ar Anabledd. Mae gwella bywydau pobl anabl yn ganolog i bopeth a wnawn ac mae creu DAC cryf gyda’r fath gyfoeth o arbenigedd a phrofiad personol ar draws ystod eang o’r fath yn hanfodol i’n gwaith. Dim ond trwy’r modd hwnnw y bydd gwaith y Comisiwn mor wybodus, perthnasol ac effeithiol wrth symud hawliau pob person anabl yn eu blaen yn y wlad hon.”

Dilynodd y penodiadau broses gwneud cais a chyfweliad agored a ymgymerwyd rhwng mis Tachwedd 2017 a Mawrth 2018. Cafwyd ceisiadau gan ystod amrywiol o ymgeiswyr â phosib ac anogwyd pobl â phrofiad personol o anabledd i ymgeisio. Wrth benodi aelodau’r  DAC, penderfynwyd y dylai dau draen o’r aelodau fod, neu wedi bod yn bobl anabl, i sicrhau bod ystod eang o safbwyntiau yn sail i’n gwaith.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)