Carchariad unigol anghyfreithlon yn sefydliad troseddwyr ifanc yn Feltham

Cyhoeddwyd: 04 Jul 2017

Gwnaeth Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sylwi ar y dyfarniad Uchel Lys bod hawliau dynol bachgen 16 oed wedi’u torri yn ystod ei garchariad unigol hir yn sefydliad troseddwyr ifanc Feltham. Meddai hi:

“Mae cael eich rhoi ar eich pen eich hun fel hyn wedi ei feirniadu’n eang gan arbenigwyr yn y maes, yn y DU a rhyngwladol fel ei gilydd. Mae cloi plentyn ifanc ag anghenion addysg arbennig i fyny am fwy na 23 awr y diwrnod gydag ychydig neu ddim addysg neu ymarfer yn mynd yn groes i’w hawliau. Mae’n ymhell iawn oddi ar strategaeth yn seiliedig ar dystiolaeth i annog adsefydlu yn ôl i’r gymdeithas. Yn syml, dyna’r peth anghywir i’w wneud. Rydym yn croesawu’r dyfarniad heddiw bod y driniaeth hon yn anghyfreithlon.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)