Cefnogi argymhellion Adolygiad Young ar Gynlluniau’r Heddlu a Throsedd

Cyhoeddwyd: 08 Dec 2017

Wrth ymateb i adroddiad Adolygiad Young ar Gynlluniau’r Heddlu a Throsedd, a gyhoeddwyd ddoe, meddai Cyfarwyddwr Gweithredol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Melanie Field:

"Nid yw’n syndod bod pobl BAME (Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) o hyd yn dair gwaith mwy tebygol o gael eu stopio a’u chwilio gan yr heddlu na phobl Gwyn pan nad oes ymrwymiad i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol yn y rhan fwyaf o Gynlluniau’r Heddlu a Throsedd ledled Cymru a Lloegr.

"Darparodd ein hadroddiad Uno Prydain Rhanedig dystiolaeth fod anghydraddoldeb hiliol yn parhau i fod wedi hen galedu ac yn hir ei gyrraedd ar draws pob agwedd o fywyd yn y Brydain fodern. Rydym felly yn cefnogi argymhellion Adolygiad Young i’r cynlluniau hyn amlinellu sut fydd heddluoedd yn cyflawni eu dyletswydd gyfreithiol i hyrwyddo cydraddoldeb, ac yn edrych ymlaen at ei weld yn ein dwyn un cam yn agosach i Brydain decach.."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)