Cefnogaeth i gomisiynydd hawliau dynol Gwlad Pwyl

Cyhoeddwyd: 28 Oct 2016

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Rydym yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda Chomisiynydd Hawliau Dynol Gwlad Pwyl, ein cyfaill a’n cydweithiwr. Mae’n allweddol bwysig ei fod yn cael ymgymryd â’i swydd heb ymyrraeth gan lywodraeth.

“Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng hawliau dynol pobl yn byw yng Ngwlad Pwyl na phobl yn byw ym Mhrydain, a gwaith pwysig Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol sy’n helpu cynnal y safonau rhyngwladol hyn.

“Rydym yn ddiweddar wedi gweithio gyda’r Llysgennad Pwylaidd mewn ymdrechion i daclo’r cynnydd yn nifer achosion hiliaeth a throsedd casineb a byddwn yn parhau gyda’r bartneriaeth werthfawr hon.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)