Ymateb i adolygiad deddfwriaeth trosedd casineb yr Alban

Cyhoeddwyd: 31 May 2018

Gan siarad heddiw wrth i adolygiad yr Arglwydd Bracadale o ddeddfwriaeth trosedd casineb yn yr Alban gael ei lansio , meddai John Wilkes, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn yr Alban:

'Mae bwlio ac aflonyddu rhywiol ar-lein yn uchel ar yr agenda cyhoeddus ar hyn o bryd, felly dyma adeg amserol i adolygu os yw cyfraith trosedd casineb yn yr Alban yn adlewyrchu disgwyliadau cymdeithas o’r hyn fyddai dedfryd deg ar gyfer troseddau rhagfarn.

'Gobeithio bydd yr adroddiad hwn yn symbylu trafodaeth o’r fath.

'Mae trosedd rhagfarn yn effeithio’n fawr ar ei ddioddefwyr. Gall chwalu eu hunan hyder a’u gwneud i deimlo fel dieithriaid yn eu cymunedau eu hunain.'