Adrodd ar drosedd casineb yn codi: rhaid i ni wneud ein gorau glas i beidio ag annog ymosodiadau casineb

Cyhoeddwyd: 16 Feb 2017

Wrth ymateb i ystadegau gan y Swyddfa Gartref a oedd yn dynodi cynnydd sylweddol yn nifer achosion trosedd casineb a adroddir amdanyn nhw yng Nghymru a Lloegr yn y tri mis yn dilyn refferendwm yr UE,

meddai Cadeirydd y Comisiwn, David Isaac:

“Gwnaeth y rhan fwyaf o bobl a bleidleisiodd i adael yr Undeb Ewropeaidd, hynny, oherwydd eu bod o’r farn mai dyna oedd y gorau i Brydain, ac nid oherwydd eu bod yn anoddefgar o eraill. Mae’n glir, fodd bynnag, bod lleiafrif bach o bobl wedi defnyddio’r bleidlais Brexit i gyfreithloni rhagfarn a hiliaeth anfaddeuol.

Ni allwn ganiatáu esgusodi achosion annioddefol o’r fath, na chaniatáu iddyn nhw ddigwydd, dro ar ôl tro. Mae llawer o bobl yn gofidio am achosion pellach, a rhaid mai synhwyrol yw paratoi am unrhyw godiadau cyflym posibl yn nifer yr achosion yn ystod y broses Brexit. Defnyddio Erthygl 50 yw’r brif garreg filltir nesaf a rhaid i ni wneud ein gorau glas i beidio ag annog ymosodiadau casineb a chefnogi pobl sydd yn credu eu bod mewn perygl.”

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)