Ymateb i ddarn sylwi yn The Times

gan Rebecca Hilsenrath

Cyhoeddwyd: 29 Mar 2017

Yn dilyn darn sylwi yn The Times ddydd Llun 27 Mawrth, ymatebodd Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath gyda’r llythyr isod. Heddiw, cyhoeddodd y papur newydd y llythyr yn llawn.

Syr

Nid yw’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn wangalon na heb  awch fel yr honnodd Jawad Iqbal (Trychineb yw’r cwango cydraddoldeb a dylid ei ddileu, 27 Mawrth).

Rwy wedi fy nrysu gan yr honiadau di-sail hyn. Mae ein llwyddiannau diweddar yn cynnwys cyhoeddi adroddiad pwysig ar gydraddoldeb hiliol (wedi’i ddilyn yn gyflym gan archwiliad y llywodraeth ar hil); taclo’r gwahaniaethu mae menywod beichiog a mamau newydd yn dioddef yn y gwaith (a gynyddodd cyfraddau adrodd); ac ennill achosion cyfreithiol pwysig i bobl anabl ar y dreth ystafell wely a mynediad i fysys.

Rydym wedi siarad yn uchel yn erbyn y rhethreg wleidyddol, gynhennus yn ystod ac wedi refferendwm yr UE sydd wedi niweidio’n hymddiriedaeth yn y drafodaeth wleidyddol, a byddwn yn dal y llywodraeth i gyfrif i sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau dynol yn ganolog i Brydain ar ôl gadael yr UE.

Fel pob corff a ariennir gan arian cyhoeddus, rydym wedi wynebu toriadau yn ein cyllideb yr ydyn wedi eu gwrthwynebu yn gryf. Anghywir yw i unrhyw un awgrymu ein bod wedi targedu grwpiau lleiafrifol o staff. Bu ein proses yn deg a chymerwyd penderfyniadau ar sail sgiliau a phrofiad, nid cefndir. Fel rhan o’n newidiadau rydym yn cryfhau’r llwybr i staff lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl allu ei ddilyn  i uwch swyddi.

Mae ein rôl yn fwy pwysig nag erioed a bydd y newidiadau a wnawn yn sicrhau bod gennym y sgiliau sydd yn angenrheidiol i gyflawni ein gwaith pwysig.

Rebecca Hilsenrath
Prif Weithredwr
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)