Nid yw dyfarniad symbolau crefyddol yn golygu y gall staff gael eu targedu ar gyfer diswyddo

Cyhoeddwyd: 15 Mar 2017

Yn dilyn dyfarniad gan Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd a ddyfarnodd y gallai cyflogwyr wahardd staff rhag gwisgo symbolau crefyddol gweledig, ond rhaid iddyn nhw gael polisi perthnasol ar waith cyn gwneud hynny.

Meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

“Nid yw’r dyfarniad hwn gan y Llys Cyfiawnder yn golygu y gall busnesau dargedu menywod sydd yn gwisgo’r hijab er mwyn eu diswyddo, na chyflwyno polisïau sydd yn gwahardd gwisgoedd crefyddol o rolau y gwynebir cwsmeriaid ynddyn nhw.

“Yn ein barn ni, nid oes angen newid ein cyfreithiau, ac mae’r canllaw y cyhoeddom i gyflogwyr ar grefydd neu gred yn cynnwys cyngor ar y mater hwn. Dylai unrhyw gyflogwr sydd yn meddwl newid polisi ymgynghori â’r canllaw cyn gwneud penderfyniadau byrbwyll.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)